Disclaimer

Denne hjemmeside ejes og vedligeholdes af DermaKnowlogy ApS, Europavej 10, 8990 Fårup.

Alle kommentarer og forespørgsler vedrørende hjemmesiden bedes derfor rettet til ovenstående adresse, telefon +45 86 47 77 44 eller [email protected]

Nedenstående vilkår reguleres alene af dansk ret uden hensyntagen til uoverensstemmelser mellem lovregler.

Copyright

Samtlige tekster, billeder og andet tilgængeligt materiale på hjemmesiden tilhører DermaKnowlogy ApS, såfremt ikke andet er nævnt.

Al tekst og alle filer på hjemmesiden må downloades eller printes til personligt, ikke-kommercielt brug, ligesom filerne, der ligger til download under ”Presse”, må bruges i presseøjemed. Enhver anden form for kopiering, download, bearbejdelse, videresendelse, reproduktion, oversættelse og så videre af indholdet på hjemmesiden er ikke tilladt uden en skriftlig tilladelse fra DermaKnowlogy ApS. 

Ansvarspolitik

Al information på hjemmesiden er vejledende. 

Indholdet på hjemmesiden bliver hele tiden opdateret. Dog påtager DermaKnowlogy ApS sig intet ansvar for eventuelle fejl, udeladelser, unøjagtigheder eller lignende.

DermaKnowlogy ApS bestræber sig på at sikre, at hjemmesiden fungerer optimalt til enhver tid, men kan ikke garantere mod vira eller andre fejl, og al brug af hjemmesiden sker således på egen risiko.

Hvad angår tredjeparts hjemmeside, der linkes til fra denne hjemmeside, påtager DermaKnowlogy ApS sig intet ansvar for eventuelle fejl, indholdet eller uhensigtsmæssig brug af personlige oplysninger.